Hvad sker der på Borgbygård i Tårnby?
Hvor ligger Borgbygård?
Seneste nyt:
 • Årets første nyhedsbrev er nu trykt og klar til at blive sendt ud til medlemmerne med posten på onsdag den 31. januar 2018. Det kan allerede læse her
  På forsiden er fakturaren vendt på hovedet for at gøre medlemmerne opmærksomme på at tiden er inde til at forny årskontingentet til foreningen, hvis det ikke allerede er indbetalt.
  I lederen på side 2 er der en oversigt over forårets aktiviteter og årets Erna prismodtager 2018 afsløres sammen med datoen for årsmødet og generalforsamlingen.
  På side 3 er en invitation til forårets medlemsmøde onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.30 til 19.30 på Borgbygård. med temaet " Læring gennem leg i Zambia". Se også de dejlige billeder.
  Vi efterlyser også positive og negative oplevelser ved at gå i daginstitution som barn. Læs mere om hvorfor og hvordan du kan deltage med dine oplevelser på side 6 og 7.
 • Vi opfordrer dig til at anmode om at blive medlem af foreningens Facebook–gruppe, hvor du løbende kan blive orienteret om daginstitutionens historie, og hvad der sker på Borgbygård. Her har du også selv mulighed for at poste billeder og andet historisk materiale.
 • Besøg foreningen på Facebook:
Daginstitutionerne Historie er en tidslinje, som sætter Samlingens indhold ind i en sammenhængende historisk kontekst. Tryk på billedet og læs indledningen til tidslinjen og de første 3 årtier.
Hvad har foreningen udgivet i gennem årene?
Tre børn leger med Connector i en børnehave fra 50'erne. Samlingen består af mange historiske billeder. En del af disse er scannet ind og er derfor tilgængelige på nettet.
Bestyrelsen samarbejder med vores søsterforening Daginstitutionernes Museums-forening i Aarhus. Følg linket www.dagmus.dk og se deres samling og deres aktiviteter.
Årets Erna-prismodtager 2017 er kultur-sociolog Benny Schytte.
Erna-udvalgets korte begrundelse for valget kan læses i pressemeddelelsen her.
Erna-udvalgets pressemeddelelse og hele motiveringen af valget kan læses her
Oplægget ”Med himlen som loft – legepladsens kulturhistorie med fokus på legepladsens pædagogik i dag og i fremtiden” som Benny Schytte holdt som tak for Erna - prisen på årsmødet er blevet bearbejdet til en artikel. Den kan læses her
Du skal kende din fortid, for at forstå din nutid, og forme din fremtid
Postadresse: Sprogøvej 7, st. mf. - 2000 Frederiksberg - Tlf.: 23 37 78 73
Samlingens postadresse: Englandsvej 358 - 2770 Kastrup - Tlf.: 35 85 69 78 - onsdage kl. 10-13