Det er igen normale tider.

Foreningslivet er i fuld gang igen. Foreningen afholdte i november 2022 et velbesøgt medlemsmøde. Birgit Boelskov var oplægsholder, og fortalte om vores nyeste Småskrift Børns Musikleg. Der var fin stemning og stor interesse for køb af skriftet. Se under "Udgivelser" - Skriftet er lige nu til salg til en rigtig god pris.

Hvad sker der på Borgbygård i Tårnby?
Hvor ligger Borgbygård?

Tre børn leger med Connector i en børnehave fra 50'erne. Samlingen består af mange historiske billeder. En del af disse er scannet ind og er derfor tilgængelige på nettet.

Bestyrelsen samarbejder med vores søsterforening Daginstitutionernes Museums-forening i Aarhus. Følg linket www.dagmus.dk og se deres samling og deres aktiviteter.

Bogsamlingen
Seneste nyt:
  • Hvis nogen savner #nyhedsbrev med posten er det nok, fordi betaling af kontingent mangler!
  • Registratur 2022 er udkommet og kan læse under Samlingen
  • Der er nu lagt ca. 1000 ekstra billeder ud på hjemmesiden. Tryk på ”Samlingens billeder” og på kasserne eller mapperne og slut lig på de enkelte billeder. Billederne kan hjemtaget uden vederlag men under overholdelse af de betingelse der er beskrevet i forbindelsen med samlingen.
  • Vi opfordrer dig til at anmode om at blive medlem af foreningens Facebook–gruppe, hvor du løbende kan blive orienteret om daginstitutionens historie, og hvad der sker på Borgbygård. Her har du også selv mulighed for at poste billeder og andet historisk materiale.
  • Besøg foreningen på Facebook:

Daginstitutionerne Historie er en tidslinje, som sætter Samlingens indhold ind i en sammenhængende historisk kontekst. Tryk på billedet og læs indledningen til tidslinjen og de første 3 årtier.Dansk Pædagogisk Historisk Forening Småskiftserie nr. 24 er udkommet: Vagn Michelsen ”Ud af arbejderklassen – ind i pædagogikken.
Kan bestilles og downloades under Udgivelser.

Se det seneste nyhedsbrev

Hvad har foreningen udgivet i gennem årene?

Årets Erna-prismodtager 2022 er Dion Sommer. Professor ved Århus Universitet - Psykologisk Institut. Dion Sommer er forfatter til flere end 80 publikationer, og er kendt som en hård kritiker af test, instruktionspædagogik og tidlig, målstyret skoleforberedelse i dagtilbud.
Ernaudvalgets korte begrundelse for valget kan læses i pressemeddelelsen her.
Du skal kende din fortid, for at forstå din nutid, og forme din fremtid
Dansk Pædagogisk Historisk Forening og Samling
Englandsvej 358, st. 02
2770 Kastrup