Daginstitutionernes Historie
Før 1920
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

Dansk Pædagogisk Historisk Forenings motto er:

DU SKAL KENDE DIN FORTID
FOR AT KUNNE FORSTÅ DIN NUTID
OG FORME DIN FREMTID

Foreningen har siden 1985 indsamlet, registreret og bearbejdet kildemateriale af betydning for dansk pædagogisk historie, som den er kommet til udtryk i børneinstitutionerne og har formidlet erindringer om den pædagogiske historie i en række Småskrifter og studiemateriale. Vi har gennem årene modtaget materiale fra institutioner, pædagoger, pædagogseminarier som eksempelvis legetøj, inventar, bøger, billeder og film. Vi har efterhånden opbygget en omfattende samling, som vi kalder ”Samlingen”, da det ikke har været muligt at etablere et egentligt museum.

Formålet med udarbejdelsen af Daginstitutionernes Pædagogiske Historie er at formidle samlingen gennem foreningens hjemmeside og sætte materialet ind i en sammenhængende historisk kontekst ved at opbygge en tidslinje. Denne digitalisering af foreningens kildemateriale kan gøre materialerne tilgængelige for en større kreds og måske medvirke til at skabe en debat om fagets udvikling med afsæt i daginstitutionernes pædagogiske historie.

Opbygningen er et tidskrævende og et dynamisk projekt, fordi vi hele tiden vil få og gerne modtage mere materiale - mere information om materialet - og med tiden kommer der flere årtier, og derfor vil Daginstitutionernes Pædagogiske Historie aldrig blive helt færdig.

I 2017 starter vi med tiden før 1920, 1920 og 1930. De kommende årstider (de røde)vil blive udarbejdet senere. Hver årti har fokus på de samfundsmæssige og kulturelle betingelser børn lever under, børnesynet, børns hverdag i familien og i daginstitutionen, de pædagogiske principper og rammer for den pædagogik, der praktiseres og personalets uddannelse.

Vi er selv uddannede pædagoger og derfor en del af fagets historie. Selvom vi har bestræbt os på at være så objektive som muligt ved valg af de historiske kilder, kan vi ikke helt undgå at være subjektive og ind i mellem normative.

Vi håber at tidslinjen Daginstitutionernes Pædagogiske Historie kan leve op til foreningens motto, og vi modtager gerne kommentarer, synspunkter og yderligere viden til udbygning af tidslinjens årtier på foreningens Facebookside og på kommende medlemsmøder.

Dansk Pædagogisk Historisk Forening.


Læsevejledning.
Man bevæger sig gennem tidslinjen ved at vælge et årti og på forsiden et emne fx. Frøbels pædagogik. Efter en kort præsentation vil man nederst kunne se yderligere materiale fra samlingen med mere. Opbygningen vil hele tiden give mulighed for at komme tilbage til forsiden og klikke sig ind på andre emner i årtiet eller på et andet årti.
Dansk Pædagogisk Historisk Forening og Samling
Englandsvej 358, st. 02
2770 Kastrup