Golden Days:
Den september 2023 afholdt Dansk Pædagogisk Historisk Forening et offentligt møde i regi af Golden Days. “Bysbørn skal på landet.”
Cand. mag. Søs Bayer indledte med et historisk take på ideen om børn som enten natur eller kultur, og pædagogerne Jens Dreyer og Søren Zwinge talte om børnenes liv i udflytterbørnehaverne. Og deltagerne bidrog med anekdoter, erfaringer og refleksioner. Fin aften.Hvad sker der på Borgbygård i Tårnby?
Hvor ligger Borgbygård?

Tre børn leger med Connector i en børnehave fra 50'erne. Samlingen består af mange historiske billeder. En del af disse er scannet ind og er derfor tilgængelige på nettet.

Bestyrelsen samarbejder med vores søsterforening Daginstitutionernes Museums-forening i Aarhus. Følg linket www.dagmus.dk og se deres samling og deres aktiviteter.

Bogsamlingen
Seneste nyt:
 • Generalforsamling i DPHF 20. april 2023:
  Der kom 27 medlemmer.
  Kassereren gjorde opmærksom på, at foreningen d. 23. april har eksisteret i 35 år, men bestyrelsen nøjedes med en lille markering med flag i påskeliljebuketterne.
  Claus Henriksen fortalte om sit interessante og store arbejde med foreningens nyudgivelse:” Mit liv i pædagogikken” af Jens Sigsgaard. Det var en interesse, der har spøgt hos Claus i mange år, og ved kontakt med Jens Sigsgaards efterkommere blev Jens Sigsgaards efterladte erindringer til levnedsbeskrivelse.
  Søs Bayer blev nyvalgt til bestyrelsen.
  Janni Milsted ønskede at udtræde af Ernaudvalget, og på opfordring blev Dorthe Filtenborg valgt.
 • Registratur 2022 er udkommet og kan læse under Samlingen
 • Der er nu lagt ca. 1000 ekstra billeder ud på hjemmesiden. Tryk på ”Samlingens billeder” og på kasserne eller mapperne og slut lig på de enkelte billeder. Billederne kan hjemtaget uden vederlag men under overholdelse af de betingelse der er beskrevet i forbindelsen med samlingen.
 • Vi opfordrer dig til at anmode om at blive medlem af foreningens Facebook–gruppe, hvor du løbende kan blive orienteret om daginstitutionens historie, og hvad der sker på Borgbygård. Her har du også selv mulighed for at poste billeder og andet historisk materiale.
 • Besøg foreningen på Facebook:

Daginstitutionerne Historie er en tidslinje, som sætter Samlingens indhold ind i en sammenhængende historisk kontekst. Tryk på billedet og læs indledningen til tidslinjen og de første 3 årtier.Dansk Pædagogisk Historisk Forening Småskiftserie nr. 25 er udkommet:
Birgit Boelskov ”Børns Musikleg".
Kan bestilles og downloades under Udgivelser.

Se det seneste nyhedsbrev

Hvad har foreningen udgivet i gennem årene?

Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets ERNA-pris til Jens Erik Kristensen, som er idéhistoriker, lektor på DPU (nu emeritus).
Prisen uddeles til en person, der via sit virke har placeret sig i den pædagogiske historie eller har synliggjort historien gennem forskning og formidling indenfor børne- og daginstitutionsområdet.
ERNA-prisen motiveres og overrækkes i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling den 17. april 2024 – og Jens Erik Kristensen kvitterer med en tale.
Den fulde pressemeddelse fra ERNA-udvalget om begrundelsen for valget kan læses her.
Du skal kende din fortid, for at forstå din nutid, og forme din fremtid
Dansk Pædagogisk Historisk Forening og Samling
Englandsvej 358, st. 02
2770 Kastrup